วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558
 
 
Hot & New
>ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม แจ้งปิดห้องสมุดเพื่อปรับปรุง
ปิดห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญาชั้น 6 ระยะที่ 2 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 โดยที่ระหว่างปิดให้บริการนี้ ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถติดต่อยืมหรือส่งคืนหนังสือได้ที่ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น 6
http://www.isd.coj.go.th
[2015-06-03 02:31:03]


>ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เปิดให้บริการหนังสือรูปแบบใหม่ ในลักษณะของ E-books
สามารถยืม-คืน ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หรืออ่านแบบ Online โดยไม่ยืม เพียงลงทะเบียนครั้งแรกผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ที่ต่อเครือข่าย internet ของหน่วยงานศาลยุติธรรม รายละเอียดสามารถดูได้จากเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม URL>>http://www.library.coj.go.th/ เมนู หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) วิธีการเข้าใช้บริการ ที่ URL >>http://www.2ebook.com/new/librarys/manual/coj
หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามประการใด ติดต่อ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม โทรศัพท์ 0 2513 8334 http://www.2ebook.com/new/librarys/index/coj
[2014-09-03 03:11:42]


::Quick Search::
เลือก
คำค้น


สถิติการเข้าใช้บริการ