วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558
ThaiLISlogo Search COJ LIB Discovery Service:

Keyword Title Author
Hot & New
>ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เชิญชวนทุกท่านอ่าน E-book ใหม่ จากระบบฐานข้อมูลใหม่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
สามารถสมัครเข้าใช้บริการได้จากเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม หรือ คลิกที่นี่เมนู E-book by Eserv สอบถามวิธีการเข้าใช้งานระบบ โทร : 0 2541 2264 ภายใน : 2628
http://www.ebooklib.coj.go.th/ilovelib/home.php
[2015-07-14 12:27:35]


>ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำข้อตกลงร่วมกับ โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.)
สามารถสมัครเข้าใช้บริการได้จากเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม หรือ คลิกที่นี่เมนู ThaiLis สอบถาม โทร : 0 2541 2264 ภายใน : 2628
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
[2015-07-14 12:22:03]


::Quick Search::
เลือก
คำค้น


สถิติการเข้าใช้บริการ