ห้องสมุดศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ ^_^ >>> บุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้โดยต้องสมัครสมาชิก สามารถติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่กลุ่มงานบริการสารสนเทศ e-mail : sahakron.a@coj.go.th
คำค้นสูงสุดประจำเดือน

ทรัพยากรสารสนเทศใหม่

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

วีดีทัศน์

 

เรื่อง : กิจกรรมบรรยายพิเศษ "Book Talk หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ" เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

กิจกรรมของห้องสมุด

บทความ

คำถามที่ถามบ่อย

หัวข้อ
วันที่
ต้องการเข้าระบบสมาชิกห้องสมุด ต้องทำอย่างไร 18 ม.ค. 2561 / 11:07 น.
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุของบุคคลภายนอก 25 ต.ค. 2560 / 13:53 น.
บริการสอนและตรวจสอบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมผลงานวิชาการแก่บุคลากรในสังกัดศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 17:05 น.
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความประสงค์ของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม 24 ก.ย. 2559 / 16:59 น.
การเรียนภาษาต่างประเทศด้วยตนเองที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สามารถนำไปใช้กับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP:Indidual Develpment Plan) 24 ก.ย. 2559 / 16:39 น.

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสำรวจออนไลน์

หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าร่วม
-- ไม่พบข้อมูล --
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th