สมาชิกห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมท่านใดลืมรหัสสมาชิก สามารถติดต่อขอรหัสได้ที่ 0 2512 8441 หรือทาง e-mail : libservice@coj.go.th
คำค้นสูงสุด

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่

ทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจ

กฎหมายใหม่ประจำเดือน เมษายน 2562

กฎกระทรวง : กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 พ.ศ. 2562
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 23 เม.ย. 2562   
 • แฟ้ม : ง2
 • ไฟล์ :   
พระราชกฤษฎีกา : พระราชกฤษฎีกาเหรียญเแลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 พ.ศ. 2562
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 23 เม.ย. 2562   
 • แฟ้ม : ว53
 • ไฟล์ :   
ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองของพรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 22 เม.ย. 2562   
 • แฟ้ม : ป49
 • ไฟล์ :   
ระเบียบ : ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง พ.ศ. 2562
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 19 เม.ย. 2562   
 • แฟ้ม : ป49
 • ไฟล์ :   
ประกาศ : ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 
 • ปี : 2562   
 • ประกาศใช้เมื่อ : 19 เม.ย. 2562   
 • แฟ้ม : ป49
 • ไฟล์ :   

กิจกรรมของห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

หัวข้อ
วันที่
การบรรยายพิเศษเรื่อง Blockchain and Digital Assets ความรู้เบื้องต้นและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / วิทยากรโดย คุณกุลรัตน์ ผ่องสถาพร Partner, Baker / 5 เมษายน 2562 เวลา 14.30 – 16.30น. / ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 1 เม.ย. 2562 / 10:08 น.
กิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่องการเรียนรู้ภาษาผ่านภาพยนตร์และเพลงต่างประเทศ / วิทยากรโดย นางสุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา / 20 มี.ค.2562 ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ อาคารศาลอาญา 18 มี.ค. 2562 / 10:45 น.
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การบรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมทางความคิดสำหรับผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ D–Court ๒๐๒๐” /วิทยากรโดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร 12 มี.ค. 2562 / 13:30 น.
การบรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมทางความคิดสำหรับผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ D–Court ๒๐๒๐” /วิทยากรโดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร /13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00น. 7 มี.ค. 2562 / 16:04 น.
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการและการให้บริการของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 6 มี.ค. 2562 / 15:19 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก

หัวข้อ
วันที่
รายชื่่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม การบรรยายพิเศษเรื่อง Blockchain and Digital Assets ความรู้เบื้องต้นและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / วิทยากรโดย คุณกุลรัตน์ ผ่องสถาพร Partner, Baker McKenzie 5 เม.ย 2562 เวลา 14.30-16.30 น. 18 เม.ย. 2562 / 10:15 น.
ขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศ เว็บไซต์ห้องสมุดศาลยุติธรรม 4 เม.ย. 2562 / 13:45 น.
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม การบรรยายพิเศษเรื่อง Digital Transformation เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น //โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 14 มี.ค. 2562 / 14:51 น.
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม การบรรยายพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมทางความคิดสำหรับผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ D–Court 2020 // และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง Digital Court 2020 การเปลี่ยนแปลงศาลยุติธรรมสู่ระบบดิจิทัล 14 มี.ค. 2562 / 09:26 น.
การให้บริการฐานข้อมูลกฎหมายต่างประเทศ Oxford Law Online 7 มี.ค. 2562 / 11:03 น.

คำถามที่ถามบ่อย

หัวข้อ
วันที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดศาลต่างจังหวัด สามารถยืมหนังสือจากศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติได้หรือไม่ 22 มี.ค. 2562 / 15:13 น.
การอ่านเอกสารดิจิทัลบนเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 7 ก.พ. 2562 / 11:21 น.
ต้องการอ่านเอกสารดิจิทัลบนเว็บไซต์ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม แต่ลืม username และ password ในการเข้าใช้งาน ต้องทำอย่างไร 4 ม.ค. 2562 / 09:22 น.
การขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา เพื่อจัดกิจกรรมบรรยาย/อภิปราย และถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง 4 ม.ค. 2562 / 09:15 น.
คู่มือการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจำหน่ายหรือไม่ 7 ธ.ค. 2561 / 09:38 น.

แบบประเมินความพึงพอใจ

หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าร่วม
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการและการให้บริการ ของห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 7
ความพึงพอใจการเข้าใช้ ระบบฐานข้อมูล “รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม(ออนไลน์) 7
แบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการแนะแนวการใช้โปรแกรมภาษา และการใช้ชุดปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคารศาลอาญา 260
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 25
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 507
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th