แสดงรายละเอียด

Responsive image
 12446     9
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ " กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม"

หมวดข้อมูล : งานวิจัยที่จัดทำโดยศาลยุติธรรม

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ " กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม"

Topic :

เจ้าของผลงาน : วีระพงษ์ บุญโญภาส

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559


สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2559). รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2559. "รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. "รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th