แสดงรายละเอียด

Responsive image
 22479     15
การพัฒนาศักยภาพของผู้พิพากษาในด้านการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศ Common Law และ Civil Law

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพของผู้พิพากษาในด้านการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศ Common Law และ Civil Law

เจ้าของผลงาน : มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย

หมวดข้อมูล : งานวิจัยที่จัดทำโดยศาลยุติธรรม

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559

จำนวนหน้า : 209


มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย. (2559). การพัฒนาศักยภาพของผู้พิพากษาในด้านการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศ Common Law และ Civil Law. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย. 2559. "การพัฒนาศักยภาพของผู้พิพากษาในด้านการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศ Common Law และ Civil Law". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย. "การพัฒนาศักยภาพของผู้พิพากษาในด้านการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศ Common Law และ Civil Law". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th