แสดงรายละเอียด

Responsive image
 22740     2
ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพกฏหมายในการตอบสนองต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และครอบครัว

ชื่อเรื่อง : ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพกฏหมายในการตอบสนองต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และครอบครัว

เจ้าของผลงาน : -

หมวดข้อมูล : งานวิจัยที่จัดทำโดยศาลยุติธรรม

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559


สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์. (2559). ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพกฏหมายในการตอบสนองต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และครอบครัว. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์. 2559. "ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพกฏหมายในการตอบสนองต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และครอบครัว". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์. "ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพกฏหมายในการตอบสนองต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี และครอบครัว". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th