แสดงรายละเอียด

Responsive image
 20640     1
การนำนโยบายเกษียณอายุก่อนกำหนดไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ชื่อเรื่อง : การนำนโยบายเกษียณอายุก่อนกำหนดไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เจ้าของผลงาน : -

หมวดข้อมูล : งานวิจัยที่จัดทำโดยศาลยุติธรรม

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559


บรรจง เฉลียวเกรียงไกร ,รุ่งโรจน์ ใช้ยิ้มแย้ม,สัมพันธ์ สมันเลาะ,อบทิพย์ พุกกะวรรณะ,กฤษณี เยพิทักษ. (2559). การนำนโยบายเกษียณอายุก่อนกำหนดไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.). ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
บรรจง เฉลียวเกรียงไกร ,รุ่งโรจน์ ใช้ยิ้มแย้ม,สัมพันธ์ สมันเลาะ,อบทิพย์ พุกกะวรรณะ,กฤษณี เยพิทักษ. 2559. "การนำนโยบายเกษียณอายุก่อนกำหนดไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
บรรจง เฉลียวเกรียงไกร ,รุ่งโรจน์ ใช้ยิ้มแย้ม,สัมพันธ์ สมันเลาะ,อบทิพย์ พุกกะวรรณะ,กฤษณี เยพิทักษ. "การนำนโยบายเกษียณอายุก่อนกำหนดไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th