แสดงรายละเอียด

Responsive image
 64942     0
การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989

Topic :

เจ้าของผลงาน : กลย์ภัทร์ แสงบรรจง

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 2012-11-06

จำนวนหน้า : 2012-11-06


กลย์ภัทร์ แสงบรรจง. (2555). การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กลย์ภัทร์ แสงบรรจง. 2555. "การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กลย์ภัทร์ แสงบรรจง. "การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th