แสดงรายละเอียด

Responsive image
 67777     0
มาตรการการลงโทษทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดฐานพรากผู้เยาว์และความผิดเกี่ยวกับเพศที่เกี่ยวข้อง

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

ชื่อเรื่อง : มาตรการการลงโทษทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดฐานพรากผู้เยาว์และความผิดเกี่ยวกับเพศที่เกี่ยวข้อง

Topic :

เจ้าของผลงาน : ธีรดา โสมะนันทน์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 2012-11-06

จำนวนหน้า : 2012-11-06


ธีรดา โสมะนันทน์. (2555). มาตรการการลงโทษทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดฐานพรากผู้เยาว์และความผิดเกี่ยวกับเพศที่เกี่ยวข้อง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธีรดา โสมะนันทน์. 2555. "มาตรการการลงโทษทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดฐานพรากผู้เยาว์และความผิดเกี่ยวกับเพศที่เกี่ยวข้อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธีรดา โสมะนันทน์. "มาตรการการลงโทษทางอาญา : ศึกษากรณีความผิดฐานพรากผู้เยาว์และความผิดเกี่ยวกับเพศที่เกี่ยวข้อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th