แสดงรายละเอียด

Responsive image
 67200     3
การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2555 : ศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจสอบการจับกุม และมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

ชื่อเรื่อง : การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2555 : ศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจสอบการจับกุม และมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา

Topic :

เจ้าของผลงาน : ปัญชรีย์ สำเภาเงิน

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 2012-11-06

จำนวนหน้า : 2012-11-06


ปัญชรีย์ สำเภาเงิน. (2555). การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2555 : ศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจสอบการจับกุม และมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ปัญชรีย์ สำเภาเงิน. 2555. "การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2555 : ศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจสอบการจับกุม และมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ปัญชรีย์ สำเภาเงิน. "การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2555 : ศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจสอบการจับกุม และมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th