แสดงรายละเอียด

Responsive image
 96489     0
ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายความอาญามาตรา 390 และ 391

ชื่อเรื่อง : ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายความอาญามาตรา 390 และ 391

เจ้าของผลงาน :

อริศรา ศันสนีย์วิทยกุล,โยธิน อินทามระ,ณัฐกร แก้วอ่อนแสง และคนอื่น ๆ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกรระดับกลาง

รุ่นที่ : 2

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 109


อริศรา ศันสนีย์วิทยกุล,โยธิน อินทามระ,ณัฐกร แก้วอ่อนแสง และคนอื่น ๆ

. (2555). ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายความอาญามาตรา 390 และ 391. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

อริศรา ศันสนีย์วิทยกุล,โยธิน อินทามระ,ณัฐกร แก้วอ่อนแสง และคนอื่น ๆ

. 2555. "ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายความอาญามาตรา 390 และ 391". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.

อริศรา ศันสนีย์วิทยกุล,โยธิน อินทามระ,ณัฐกร แก้วอ่อนแสง และคนอื่น ๆ

. "ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายความอาญามาตรา 390 และ 391". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th