แสดงรายละเอียด

Responsive image
 57917     1
ปัญหาการดำเดินคดีสิ่งแวดล้อมทางเพ่ง:ศึกษาเฉพาะการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการดำเดินคดีสิ่งแวดล้อมทางเพ่ง:ศึกษาเฉพาะการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น

เจ้าของผลงาน : สมยศ วงษ์ดี,พิชญพงษ์ อิศรวิพากษ์,กิตติภณ แฝงฤทธิ์ และคนอื่นๆ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 2014-08-15

จำนวนหน้า : 2014-08-15


สมยศ วงษ์ดี,พิชญพงษ์ อิศรวิพากษ์,กิตติภณ แฝงฤทธิ์ และคนอื่นๆ. (2557). ปัญหาการดำเดินคดีสิ่งแวดล้อมทางเพ่ง:ศึกษาเฉพาะการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สมยศ วงษ์ดี,พิชญพงษ์ อิศรวิพากษ์,กิตติภณ แฝงฤทธิ์ และคนอื่นๆ. 2557. "ปัญหาการดำเดินคดีสิ่งแวดล้อมทางเพ่ง:ศึกษาเฉพาะการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สมยศ วงษ์ดี,พิชญพงษ์ อิศรวิพากษ์,กิตติภณ แฝงฤทธิ์ และคนอื่นๆ. "ปัญหาการดำเดินคดีสิ่งแวดล้อมทางเพ่ง:ศึกษาเฉพาะการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th