แสดงรายละเอียด

Responsive image
 64410     0
การดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพในศาลเยาวชนและครอบครัว

หมวดข้อมูล : หลักสูตรการพัฒนานิติกร

ชื่อเรื่อง : การดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพในศาลเยาวชนและครอบครัว

เจ้าของผลงาน : พัชรินทร์ รุยอ่อน,อนิรุท อินทสมัย,สุวรรณา แจ่มเหมือน และคนอื่น ๆ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2557

จำนวนหน้า : 2014-08-15

จำนวนหน้า : 2014-08-15


พัชรินทร์ รุยอ่อน,อนิรุท อินทสมัย,สุวรรณา แจ่มเหมือน และคนอื่น ๆ. (2557). การดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพในศาลเยาวชนและครอบครัว. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พัชรินทร์ รุยอ่อน,อนิรุท อินทสมัย,สุวรรณา แจ่มเหมือน และคนอื่น ๆ. 2557. "การดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพในศาลเยาวชนและครอบครัว". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พัชรินทร์ รุยอ่อน,อนิรุท อินทสมัย,สุวรรณา แจ่มเหมือน และคนอื่น ๆ. "การดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพในศาลเยาวชนและครอบครัว". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2557. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th