แสดงรายละเอียด

Responsive image
 3429     3
การคุ้มครองบุคคลจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยการไต่สวนมูลฟ้อง

ชื่อเรื่อง : การคุ้มครองบุคคลจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยการไต่สวนมูลฟ้อง

เจ้าของผลงาน : ไพโรจน์ วายุภาพ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

รุ่นที่ : 1

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2539

จำนวนหน้า : 88


ไพโรจน์ วายุภาพ. (2539). การคุ้มครองบุคคลจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยการไต่สวนมูลฟ้อง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไพโรจน์ วายุภาพ. 2539. "การคุ้มครองบุคคลจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยการไต่สวนมูลฟ้อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไพโรจน์ วายุภาพ. "การคุ้มครองบุคคลจากการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยการไต่สวนมูลฟ้อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2539. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th