แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2338     0
สื่อมวลชนภายใต้รัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการเสนอข่าวเกี่ยวกับเยาวชนและสตรี

ชื่อเรื่อง : สื่อมวลชนภายใต้รัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการเสนอข่าวเกี่ยวกับเยาวชนและสตรี

เจ้าของผลงาน : จินดา นาคประเสริฐ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

รุ่นที่ : 2

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2541

จำนวนหน้า : 85


จินดา นาคประเสริฐ. (2541). สื่อมวลชนภายใต้รัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการเสนอข่าวเกี่ยวกับเยาวชนและสตรี. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
จินดา นาคประเสริฐ. 2541. "สื่อมวลชนภายใต้รัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการเสนอข่าวเกี่ยวกับเยาวชนและสตรี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
จินดา นาคประเสริฐ. "สื่อมวลชนภายใต้รัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการเสนอข่าวเกี่ยวกับเยาวชนและสตรี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2541. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th