แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1687     0
แรงงานต่างด้าวกับกระบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทย

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

ชื่อเรื่อง : แรงงานต่างด้าวกับกระบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทย

Topic :

เจ้าของผลงาน : คัมภีร์ แก้วเจริญ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2551

จำนวนหน้า : 90


สุรีย์ประภา ตรัยเวช. (2551). แรงงานต่างด้าวกับกระบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทย. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุรีย์ประภา ตรัยเวช. 2551. "แรงงานต่างด้าวกับกระบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุรีย์ประภา ตรัยเวช. "แรงงานต่างด้าวกับกระบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2551. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th