แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2657     0
หนังสือพิมพ์กับการถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาท

ชื่อเรื่อง : หนังสือพิมพ์กับการถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาท

เจ้าของผลงาน : กิตติพันธ์ เหตระกูล

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

รุ่นที่ : 12

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2552

จำนวนหน้า : 94


กิตติพันธ์ เหตระกูล. (2552). หนังสือพิมพ์กับการถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาท. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กิตติพันธ์ เหตระกูล. 2552. "หนังสือพิมพ์กับการถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาท". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กิตติพันธ์ เหตระกูล. "หนังสือพิมพ์กับการถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาท". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2552. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th