แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2401     1
มาตรการลดข้อพิพาทกรณีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

ชื่อเรื่อง : มาตรการลดข้อพิพาทกรณีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

เจ้าของผลงาน : ลักขณา บรรพกาญจน์

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)

รุ่นที่ : 16

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 107


ลักขณา บรรพกาญจน์. (2555). มาตรการลดข้อพิพาทกรณีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ลักขณา บรรพกาญจน์. 2555. "มาตรการลดข้อพิพาทกรณีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ลักขณา บรรพกาญจน์. "มาตรการลดข้อพิพาทกรณีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th