แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2683     0
ธรรมกับการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ธรรมกับการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี

Topic :

เจ้าของผลงาน : โชคชัย หว่างอุ่น, เกดแก้ว หว่างอุ่น, ทนงศักดิ์ เที่ยงสิทธิสกุล, วนิดา ธนธัญญา, อาทิตย์ สวาวสุ, มโน ซอศรีสาคร, สิริพร เปรมาสวัสดิ์, นภดล ลัญฉเวโรจน์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2549

จำนวนหน้า : 54

ที่มาของข้อมูล : 2007-03-14


โชคชัย หว่างอุ่น, เกดแก้ว หว่างอุ่น, ทนงศักดิ์ เที่ยงสิทธิสกุล, วนิดา ธนธัญญา, อาทิตย์ สวาวสุ, มโน ซอศรีสาคร, สิริพร เปรมาสวัสดิ์, นภดล ลัญฉเวโรจน์. (2549). ธรรมกับการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
โชคชัย หว่างอุ่น, เกดแก้ว หว่างอุ่น, ทนงศักดิ์ เที่ยงสิทธิสกุล, วนิดา ธนธัญญา, อาทิตย์ สวาวสุ, มโน ซอศรีสาคร, สิริพร เปรมาสวัสดิ์, นภดล ลัญฉเวโรจน์. 2549. "ธรรมกับการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
โชคชัย หว่างอุ่น, เกดแก้ว หว่างอุ่น, ทนงศักดิ์ เที่ยงสิทธิสกุล, วนิดา ธนธัญญา, อาทิตย์ สวาวสุ, มโน ซอศรีสาคร, สิริพร เปรมาสวัสดิ์, นภดล ลัญฉเวโรจน์. "ธรรมกับการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2549. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th