แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2485     1
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานในศาลชั้นต้น

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานในศาลชั้นต้น

Topic :

เจ้าของผลงาน : นงนุช ดุษฏีพร

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2551

จำนวนหน้า : 18

ที่มาของข้อมูล : 2010-04-23


นงนุช ดุษฏีพร. (2551). การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานในศาลชั้นต้น. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นงนุช ดุษฏีพร. 2551. "การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานในศาลชั้นต้น". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นงนุช ดุษฏีพร. "การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานในศาลชั้นต้น". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2551. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th