แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2755     0
การพิจารณาคดีต่อเนื่องในศาลแพ่ง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และ ข้อเสนอแนะ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การพิจารณาคดีต่อเนื่องในศาลแพ่ง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และ ข้อเสนอแนะ

Topic :

เจ้าของผลงาน : ผัสสพร วิจิตรสกุลศักดิ์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2551

จำนวนหน้า : 20

ที่มาของข้อมูล : 2010-02-23


ผัสสพร วิจิตรสกุลศักดิ์. (2551). การพิจารณาคดีต่อเนื่องในศาลแพ่ง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และ ข้อเสนอแนะ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ผัสสพร วิจิตรสกุลศักดิ์. 2551. "การพิจารณาคดีต่อเนื่องในศาลแพ่ง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และ ข้อเสนอแนะ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ผัสสพร วิจิตรสกุลศักดิ์. "การพิจารณาคดีต่อเนื่องในศาลแพ่ง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และ ข้อเสนอแนะ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2551. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th