แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2829     0
การระงับข้อพิพาททางเลือก : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การระงับข้อพิพาททางเลือก : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Topic :

เจ้าของผลงาน : กาญจนา เกิดโพธิ์ทอง

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2551

จำนวนหน้า : 18

ที่มาของข้อมูล : 2010-02-23


กาญจนา เกิดโพธิ์ทอง. (2551). การระงับข้อพิพาททางเลือก : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กาญจนา เกิดโพธิ์ทอง. 2551. "การระงับข้อพิพาททางเลือก : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
กาญจนา เกิดโพธิ์ทอง. "การระงับข้อพิพาททางเลือก : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2551. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th