แสดงรายละเอียด

Responsive image
 8058     0
บทบาทการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้พิพากษากับผู้ประนีประนอม ของศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อเรื่อง : บทบาทการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้พิพากษากับผู้ประนีประนอม ของศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าของผลงาน : วันดี ถิ่นวงษ์ม่อม

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 6

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2551

จำนวนหน้า : 15


วันดี ถิ่นวงษ์ม่อม. (2551). บทบาทการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้พิพากษากับผู้ประนีประนอม ของศาลจังหวัดสุพรรณบุรี. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วันดี ถิ่นวงษ์ม่อม. 2551. "บทบาทการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้พิพากษากับผู้ประนีประนอม ของศาลจังหวัดสุพรรณบุรี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วันดี ถิ่นวงษ์ม่อม. "บทบาทการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้พิพากษากับผู้ประนีประนอม ของศาลจังหวัดสุพรรณบุรี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2551. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th