แสดงรายละเอียด

Responsive image
 8082     0
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่อง

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่อง

เจ้าของผลงาน : -

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2553


รัชชา สุทธิมา. (2553). ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่อง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
รัชชา สุทธิมา. 2553. "ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
รัชชา สุทธิมา. "ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2553. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th