แสดงรายละเอียด

Responsive image
 7816     0
ฟ้องซ้ำในคดีอาญากับปัญหาความยุติธรรม

ชื่อเรื่อง : ฟ้องซ้ำในคดีอาญากับปัญหาความยุติธรรม

เจ้าของผลงาน : -

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2552


วสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล. (2552). ฟ้องซ้ำในคดีอาญากับปัญหาความยุติธรรม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล. 2552. "ฟ้องซ้ำในคดีอาญากับปัญหาความยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วสุพัชร์ จงเพิ่มวัฒนะผล. "ฟ้องซ้ำในคดีอาญากับปัญหาความยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2552. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th