แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2221     0
การขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในศาลสูง ข้อพิจารณากรณีประวิงคดีของฝ่ายจำเลย

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในศาลสูง ข้อพิจารณากรณีประวิงคดีของฝ่ายจำเลย

Topic :

เจ้าของผลงาน : จีระพงศ์ เกล็ดเครือมาศ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2547

จำนวนหน้า : 18

ที่มาของข้อมูล : 2010-01-19


จีระพงศ์ เกล็ดเครือมาศ. (2547). การขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในศาลสูง ข้อพิจารณากรณีประวิงคดีของฝ่ายจำเลย. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
จีระพงศ์ เกล็ดเครือมาศ. 2547. "การขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในศาลสูง ข้อพิจารณากรณีประวิงคดีของฝ่ายจำเลย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
จีระพงศ์ เกล็ดเครือมาศ. "การขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในศาลสูง ข้อพิจารณากรณีประวิงคดีของฝ่ายจำเลย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2547. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th