แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2391     0
การใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว

Topic :

เจ้าของผลงาน : สถาบัน บุญเติม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2558

จำนวนหน้า : 33

ที่มาของข้อมูล : 2015-07-14


สถาบัน บุญเติม. (2558). การใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบัน บุญเติม. 2558. "การใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สถาบัน บุญเติม. "การใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2558. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th