แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2327     0
เงื่อนไขในการพกพาอาวุธปืนติดตัวของประชาชนตามพรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ.2490

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : เงื่อนไขในการพกพาอาวุธปืนติดตัวของประชาชนตามพรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ.2490

เจ้าของผลงาน : วิทูร วิมลเศรษฐ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2553

ที่มาของข้อมูล : 2010-04-23


วิทูร วิมลเศรษฐ. (2553). เงื่อนไขในการพกพาอาวุธปืนติดตัวของประชาชนตามพรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ.2490. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วิทูร วิมลเศรษฐ. 2553. "เงื่อนไขในการพกพาอาวุธปืนติดตัวของประชาชนตามพรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ.2490". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วิทูร วิมลเศรษฐ. "เงื่อนไขในการพกพาอาวุธปืนติดตัวของประชาชนตามพรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ.2490". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2553. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th