แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2812     0
สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการมีทนายต่อสู้คดีอาญา

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการมีทนายต่อสู้คดีอาญา

Topic :

เจ้าของผลงาน : สุรสิทธิ์ อิงสถิตธนาวัฒน์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2553

ที่มาของข้อมูล : 2010-04-23


สุรสิทธิ์ อิงสถิตธนาวัฒน์. (2553). สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการมีทนายต่อสู้คดีอาญา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุรสิทธิ์ อิงสถิตธนาวัฒน์. 2553. "สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการมีทนายต่อสู้คดีอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุรสิทธิ์ อิงสถิตธนาวัฒน์. "สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการมีทนายต่อสู้คดีอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2553. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th