แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2759     0
การไกล่เกลี่ยในศาลยุติธรรม

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การไกล่เกลี่ยในศาลยุติธรรม

เจ้าของผลงาน : สมยศ ชัยประเสริฐ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2551

จำนวนหน้า : 17

ที่มาของข้อมูล : 2010-01-28


สมยศ ชัยประเสริฐ. (2551). การไกล่เกลี่ยในศาลยุติธรรม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สมยศ ชัยประเสริฐ. 2551. "การไกล่เกลี่ยในศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สมยศ ชัยประเสริฐ. "การไกล่เกลี่ยในศาลยุติธรรม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2551. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th