แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2186     0
ปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีในชั้นศาลกรณีศึกษาเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีในชั้นศาลกรณีศึกษาเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของผลงาน : ชัยยุทธ วัชรานนท์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2553

ที่มาของข้อมูล : 2010-04-23


ชัยยุทธ วัชรานนท์. (2553). ปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีในชั้นศาลกรณีศึกษาเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ชัยยุทธ วัชรานนท์. 2553. "ปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีในชั้นศาลกรณีศึกษาเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ชัยยุทธ วัชรานนท์. "ปัญหาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีในชั้นศาลกรณีศึกษาเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2553. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th