แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2373     0
การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลย ศึกษากรณีนายประกันอาชีพ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลย ศึกษากรณีนายประกันอาชีพ

Topic :

เจ้าของผลงาน : วิรัตน์ กาญจนเลขา

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2552

จำนวนหน้า : 17

ที่มาของข้อมูล : 2010-04-23


วิรัตน์ กาญจนเลขา. (2552). การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลย ศึกษากรณีนายประกันอาชีพ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วิรัตน์ กาญจนเลขา. 2552. "การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลย ศึกษากรณีนายประกันอาชีพ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วิรัตน์ กาญจนเลขา. "การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลย ศึกษากรณีนายประกันอาชีพ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2552. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th