แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2388     1
การไกล่เกลี่ยกับการลดปริมาณคดี

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การไกล่เกลี่ยกับการลดปริมาณคดี

Topic :

เจ้าของผลงาน : ยุทธนา จันทร์บรรจง

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2552

จำนวนหน้า : 17

ที่มาของข้อมูล : 2010-04-23


ยุทธนา จันทร์บรรจง. (2552). การไกล่เกลี่ยกับการลดปริมาณคดี. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ยุทธนา จันทร์บรรจง. 2552. "การไกล่เกลี่ยกับการลดปริมาณคดี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ยุทธนา จันทร์บรรจง. "การไกล่เกลี่ยกับการลดปริมาณคดี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2552. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th