แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2797     0
เทคนิคการบริหาร การประสานงานและการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : เทคนิคการบริหาร การประสานงานและการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค

Topic :

เจ้าของผลงาน : พยางคศิริ วิทยาผาสุขและคนอื่น ๆ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2553

ที่มาของข้อมูล : 2010-08-23


พยางคศิริ วิทยาผาสุขและคนอื่น ๆ. (2553). เทคนิคการบริหาร การประสานงานและการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พยางคศิริ วิทยาผาสุขและคนอื่น ๆ. 2553. "เทคนิคการบริหาร การประสานงานและการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พยางคศิริ วิทยาผาสุขและคนอื่น ๆ. "เทคนิคการบริหาร การประสานงานและการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2553. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th