แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2563     0
การแปลงยุทธศาสตร์สำคัญของศาลยุติธรรมสู่แผนพัฒนางานศาล

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การแปลงยุทธศาสตร์สำคัญของศาลยุติธรรมสู่แผนพัฒนางานศาล

Topic :

เจ้าของผลงาน : สมพร พงษ์สุภาพและคนอื่น ๆ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2550

จำนวนหน้า : 48

ที่มาของข้อมูล : 2010-08-23


สมพร พงษ์สุภาพและคนอื่น ๆ. (2550). การแปลงยุทธศาสตร์สำคัญของศาลยุติธรรมสู่แผนพัฒนางานศาล. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สมพร พงษ์สุภาพและคนอื่น ๆ. 2550. "การแปลงยุทธศาสตร์สำคัญของศาลยุติธรรมสู่แผนพัฒนางานศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สมพร พงษ์สุภาพและคนอื่น ๆ. "การแปลงยุทธศาสตร์สำคัญของศาลยุติธรรมสู่แผนพัฒนางานศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2550. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th