แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1917     0
การแปลงยุทธศาสตร์สำคัญของศาลยุติธรรมสู่แผนพัฒนางานศาล

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

เจ้าของผลงาน : สมพร พงษ์สุภาพและคนอื่น ๆ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2550

จำนวนหน้า : 48

รุ่นที่ : 4


รายละเอียดทั้งหมด

ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน สมพร พงษ์สุภาพและคนอื่น ๆ
ชื่อเรื่อง การแปลงยุทธศาสตร์สำคัญของศาลยุติธรรมสู่แผนพัฒนางานศาล
หัวเรื่อง ศาลยุติธรรม,แผนพัฒนางานศาล,พัฒนางานศาล,ยุทธศาสตร์สำคัญของศาลยุติธรรม
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น
รุ่นที่ 4
ปี พ.ศ. 2550
จำนวนหน้า 48
ที่มาของข้อมูล 2010-08-23
ปีที่พิมพ์ 2550

สมพร พงษ์สุภาพและคนอื่น ๆ. (2550). การแปลงยุทธศาสตร์สำคัญของศาลยุติธรรมสู่แผนพัฒนางานศาล. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สมพร พงษ์สุภาพและคนอื่น ๆ. 2550. "การแปลงยุทธศาสตร์สำคัญของศาลยุติธรรมสู่แผนพัฒนางานศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สมพร พงษ์สุภาพและคนอื่น ๆ. "การแปลงยุทธศาสตร์สำคัญของศาลยุติธรรมสู่แผนพัฒนางานศาล". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2550. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th