แสดงรายละเอียด

Responsive image
 8290     2
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกของผู้พิพากษาต่อการปฎิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ชื่อเรื่อง : คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกของผู้พิพากษาต่อการปฎิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

เจ้าของผลงาน : วิภา ลีลาวิวัฒน์และคนอื่น ๆ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 3

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2549

จำนวนหน้า : 34


วิภา ลีลาวิวัฒน์และคนอื่น ๆ. (2549). คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกของผู้พิพากษาต่อการปฎิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วิภา ลีลาวิวัฒน์และคนอื่น ๆ. 2549. "คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกของผู้พิพากษาต่อการปฎิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วิภา ลีลาวิวัฒน์และคนอื่น ๆ. "คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกของผู้พิพากษาต่อการปฎิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2549. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th