แสดงรายละเอียด

Responsive image
 8633     2
การนำระบบการส่งคำคู่ความหรือเอกสารทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) มาใช้ในการบริหารงานคดี

ชื่อเรื่อง : การนำระบบการส่งคำคู่ความหรือเอกสารทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) มาใช้ในการบริหารงานคดี

เจ้าของผลงาน : นฤมล สันติสวัสดิ์

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 8

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2553

จำนวนหน้า : 24


นฤมล สันติสวัสดิ์. (2553). การนำระบบการส่งคำคู่ความหรือเอกสารทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) มาใช้ในการบริหารงานคดี. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นฤมล สันติสวัสดิ์. 2553. "การนำระบบการส่งคำคู่ความหรือเอกสารทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) มาใช้ในการบริหารงานคดี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
นฤมล สันติสวัสดิ์. "การนำระบบการส่งคำคู่ความหรือเอกสารทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) มาใช้ในการบริหารงานคดี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2553. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th