แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2371     0
การบริหารงานคดีของผู้พิพากษาหัวหน้าศาล (ศึกษากรณีการตรวจสำนวน)

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การบริหารงานคดีของผู้พิพากษาหัวหน้าศาล (ศึกษากรณีการตรวจสำนวน)

Topic :

เจ้าของผลงาน : อร่ามศักดิ์ ไทพาณิชย์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2553

จำนวนหน้า : 21

ที่มาของข้อมูล : 2011-01-24


อร่ามศักดิ์ ไทพาณิชย์. (2553). การบริหารงานคดีของผู้พิพากษาหัวหน้าศาล (ศึกษากรณีการตรวจสำนวน). ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
อร่ามศักดิ์ ไทพาณิชย์. 2553. "การบริหารงานคดีของผู้พิพากษาหัวหน้าศาล (ศึกษากรณีการตรวจสำนวน)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
อร่ามศักดิ์ ไทพาณิชย์. "การบริหารงานคดีของผู้พิพากษาหัวหน้าศาล (ศึกษากรณีการตรวจสำนวน)". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2553. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th