แสดงรายละเอียด

Responsive image
 1797     1
การพัฒนาบทบาทผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในการปฎิรูประบบยุติธรรมไทย

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทบาทผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในการปฎิรูประบบยุติธรรมไทย

เจ้าของผลงาน : สุนทรียา เหมือนพะวงศ์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2553

จำนวนหน้า : 47

ที่มาของข้อมูล : 2011-01-24


สุนทรียา เหมือนพะวงศ์. (2553). การพัฒนาบทบาทผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในการปฎิรูประบบยุติธรรมไทย. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุนทรียา เหมือนพะวงศ์. 2553. "การพัฒนาบทบาทผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในการปฎิรูประบบยุติธรรมไทย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุนทรียา เหมือนพะวงศ์. "การพัฒนาบทบาทผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในการปฎิรูประบบยุติธรรมไทย". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2553. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th