แสดงรายละเอียด

Responsive image
 7485     0
แนวทางการพัฒนาระบบฝากขังด้วยเทคโนโลยีศึกษาเฉพาะกรณี : ศาลจังหวัดนครสวรรค์

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาระบบฝากขังด้วยเทคโนโลยีศึกษาเฉพาะกรณี : ศาลจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของผลงาน : ธีรพงศ์ ฟักเงิน

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 8

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2553

จำนวนหน้า : 55


ธีรพงศ์ ฟักเงิน. (2553). แนวทางการพัฒนาระบบฝากขังด้วยเทคโนโลยีศึกษาเฉพาะกรณี : ศาลจังหวัดนครสวรรค์. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธีรพงศ์ ฟักเงิน. 2553. "แนวทางการพัฒนาระบบฝากขังด้วยเทคโนโลยีศึกษาเฉพาะกรณี : ศาลจังหวัดนครสวรรค์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ธีรพงศ์ ฟักเงิน. "แนวทางการพัฒนาระบบฝากขังด้วยเทคโนโลยีศึกษาเฉพาะกรณี : ศาลจังหวัดนครสวรรค์". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2553. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th