แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2462     0
ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว

Topic :

เจ้าของผลงาน : สุรเดช ราบุรี

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2554

จำนวนหน้า : 23

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


สุรเดช ราบุรี. (2554). ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุรเดช ราบุรี. 2554. "ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุรเดช ราบุรี. "ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2554. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th