แสดงรายละเอียด

Responsive image
 7788     1
ปัญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กหรือเยาวชน : กรณีอายุของผู้ถูกจับกุมและในคดีที่อาจเปรียบเทียบปรับได้

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กหรือเยาวชน : กรณีอายุของผู้ถูกจับกุมและในคดีที่อาจเปรียบเทียบปรับได้

เจ้าของผลงาน : พิษณุ สอนง่าย

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 9

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2554

จำนวนหน้า : 28


พิษณุ สอนง่าย. (2554). ปัญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กหรือเยาวชน : กรณีอายุของผู้ถูกจับกุมและในคดีที่อาจเปรียบเทียบปรับได้. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พิษณุ สอนง่าย. 2554. "ปัญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กหรือเยาวชน : กรณีอายุของผู้ถูกจับกุมและในคดีที่อาจเปรียบเทียบปรับได้". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
พิษณุ สอนง่าย. "ปัญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กหรือเยาวชน : กรณีอายุของผู้ถูกจับกุมและในคดีที่อาจเปรียบเทียบปรับได้". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2554. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th