แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2301     1
กระบวนวิธีพิจารณาชั้นจับกุมตาม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 กับกระบวนวิธีพิจารณาชั้นจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : กระบวนวิธีพิจารณาชั้นจับกุมตาม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 กับกระบวนวิธีพิจารณาชั้นจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Topic :

เจ้าของผลงาน : ไพฑูรย์ วรสถิตย์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2554

จำนวนหน้า : 34

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


ไพฑูรย์ วรสถิตย์. (2554). กระบวนวิธีพิจารณาชั้นจับกุมตาม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 กับกระบวนวิธีพิจารณาชั้นจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไพฑูรย์ วรสถิตย์. 2554. "กระบวนวิธีพิจารณาชั้นจับกุมตาม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 กับกระบวนวิธีพิจารณาชั้นจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ไพฑูรย์ วรสถิตย์. "กระบวนวิธีพิจารณาชั้นจับกุมตาม พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 กับกระบวนวิธีพิจารณาชั้นจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2554. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th