แสดงรายละเอียด

Responsive image
 7567     1
ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบ่อนการพนัน

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบ่อนการพนัน

เจ้าของผลงาน : ศนิวันท์ เกื้อสุวรรณ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 9

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2554

จำนวนหน้า : 25


ศนิวันท์ เกื้อสุวรรณ. (2554). ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบ่อนการพนัน. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศนิวันท์ เกื้อสุวรรณ. 2554. "ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบ่อนการพนัน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ศนิวันท์ เกื้อสุวรรณ. "ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบ่อนการพนัน". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2554. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th