แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2567     0
สาเหตุการกระทำความผิดทางอาญาของเด็กเยาวชนที่มีอาการบอบช้ำทางจิตใจ (Trauma) แนวทางป้องกันและแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสม

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : สาเหตุการกระทำความผิดทางอาญาของเด็กเยาวชนที่มีอาการบอบช้ำทางจิตใจ (Trauma) แนวทางป้องกันและแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสม

Topic :

เจ้าของผลงาน : สุชาติ อินประสิทธิ์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2559


สุชาติ อินประสิทธิ์. (2559). สาเหตุการกระทำความผิดทางอาญาของเด็กเยาวชนที่มีอาการบอบช้ำทางจิตใจ (Trauma) แนวทางป้องกันและแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสม. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุชาติ อินประสิทธิ์. 2559. "สาเหตุการกระทำความผิดทางอาญาของเด็กเยาวชนที่มีอาการบอบช้ำทางจิตใจ (Trauma) แนวทางป้องกันและแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุชาติ อินประสิทธิ์. "สาเหตุการกระทำความผิดทางอาญาของเด็กเยาวชนที่มีอาการบอบช้ำทางจิตใจ (Trauma) แนวทางป้องกันและแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสม". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2559. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th