แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2168     0
ระบบกึ่งไต่สวนเพื่อความเป็นธรรม Quai-inquisitorial System for Justice

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ระบบกึ่งไต่สวนเพื่อความเป็นธรรม Quai-inquisitorial System for Justice

Topic :

เจ้าของผลงาน : จุมพล เชาวลิต

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 34

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


จุมพล เชาวลิต. (2555). ระบบกึ่งไต่สวนเพื่อความเป็นธรรม Quai-inquisitorial System for Justice. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
จุมพล เชาวลิต. 2555. "ระบบกึ่งไต่สวนเพื่อความเป็นธรรม Quai-inquisitorial System for Justice". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
จุมพล เชาวลิต. "ระบบกึ่งไต่สวนเพื่อความเป็นธรรม Quai-inquisitorial System for Justice". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th