แสดงรายละเอียด

Responsive image
 7853     3
ปัญหาที่ทำให้การตรวจร่างคำพิพากษาในศาลสูงล่าช้า : ศึกษากรณีในศาลอุทธรณ์ภาค 9

ชื่อเรื่อง : ปัญหาที่ทำให้การตรวจร่างคำพิพากษาในศาลสูงล่าช้า : ศึกษากรณีในศาลอุทธรณ์ภาค 9

เจ้าของผลงาน : วิกรม ศรีวิฑูรย์

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

รุ่นที่ : 10

Topic :

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 32


วิกรม ศรีวิฑูรย์. (2555). ปัญหาที่ทำให้การตรวจร่างคำพิพากษาในศาลสูงล่าช้า : ศึกษากรณีในศาลอุทธรณ์ภาค 9. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วิกรม ศรีวิฑูรย์. 2555. "ปัญหาที่ทำให้การตรวจร่างคำพิพากษาในศาลสูงล่าช้า : ศึกษากรณีในศาลอุทธรณ์ภาค 9". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
วิกรม ศรีวิฑูรย์. "ปัญหาที่ทำให้การตรวจร่างคำพิพากษาในศาลสูงล่าช้า : ศึกษากรณีในศาลอุทธรณ์ภาค 9". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
  • เสียง
  • วีดีทัศน์
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th