แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2502     0
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาพิพากษาคดี

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาพิพากษาคดี

Topic :

เจ้าของผลงาน : สุวภา สุขคตุ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 53

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


สุวภา สุขคตุ. (2555). การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาพิพากษาคดี. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุวภา สุขคตุ. 2555. "การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาพิพากษาคดี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
สุวภา สุขคตุ. "การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาพิพากษาคดี". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th