แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2238     0
การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญากรณีศึกษาของศาลจังหวัดชัยภูมิ

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญากรณีศึกษาของศาลจังหวัดชัยภูมิ

Topic :

เจ้าของผลงาน : ขวัญยืน ศรีพระราม

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 30

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


ขวัญยืน ศรีพระราม. (2555). การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญากรณีศึกษาของศาลจังหวัดชัยภูมิ. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ขวัญยืน ศรีพระราม. 2555. "การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญากรณีศึกษาของศาลจังหวัดชัยภูมิ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ขวัญยืน ศรีพระราม. "การบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญากรณีศึกษาของศาลจังหวัดชัยภูมิ". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th