แสดงรายละเอียด

Responsive image
 2701     2
ปัญหาการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

หมวดข้อมูล : หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

Topic :

เจ้าของผลงาน : ชวพันธุ์ สิทธิวัจน์

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2555

จำนวนหน้า : 39

ที่มาของข้อมูล : สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


ชวพันธุ์ สิทธิวัจน์. (2555). ปัญหาการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544. ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ชวพันธุ์ สิทธิวัจน์. 2555. "ปัญหาการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ.
ชวพันธุ์ สิทธิวัจน์. "ปัญหาการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ในคดีค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544". ไม่ระบุ: ไม่ระบุ, 2555. Print.
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ที่อยู่ : อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2541 2264, 0 2541 2376, 0 2513 8334
โทรสาร : 0 2541 2264, 0 2512 8445, 0 2541 2376
อีเมล์ : libservice@coj.go.th